Záruční podmínky Broil King - Broilking

Záruční podmínky produktů Broil King

 

U vybraných výrobků poskytuje distributor produktů Broil King ve spolupráci s výrobcem prodlouženou záruku na produkty. Tato záruka je poskytována nad rámec záruky poskytované ze zákona.

Distributor: King distribution s.r.o, Pražská 299, 257 21 Poříčí nad Sázavou, IČO 04786343 (dále jen distributor)

Společnost King distribution s.r.o jako autorizovaný distributor produktů Broil King pro ČR a SR zaručuje kvalitu výrobku a zajišťuje, že výrobek při běžném používání, údržbě a dodržování návodu k obsluze nevykáže vady materiálu nebo konstrukce za podmínek níže. V případě, že výrobek bude vykazovat vady, řídí se poskytnutí záruky podmínkami níže.

Gril můžete registrovat na odkazu ZDE

Podmínky záruky

Podmínkou pro poskytnutí prodloužené záruky  bude od 1.1.2024 (do 31.12.2023 ve zkušebním provozu) registrace produktu, kterou musí kupující provést do 30 dnů od data nákupu prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.broilking.cz. Do uvedeného data je registrace grilu nabízena jako dobrovolná. Je možná pouze registrace produktů zakoupených v ČR nebo SR u autorizovaných prodejců. Pro registraci je vyžadováno číslo modelu grilu, sériové číslo a číslo kupního dokladu. V případě, že se pokusíte registrovat gril, který nebyl určen pro CZ nebo SK trh nebo uvedete nepravdivé údaje bude registrace prodloužené záruky odmítnuta a prodloužená záruka nebude poskytnuta.

Po ověření správnosti vyplnění registračního formuláře bude tento přijat nebo odmítnut, o čemž budete informováni e-mailem za účelem provedení nezbytných oprav. Po schválení se na vaše zařízení vztahuje prodloužená záruka od data uvedeného v dokladu o nákupu. Distributor poskytující prodlouženou záruku není odpovědný za  nesprávně zadané údaje.

V případě uplatnění „práva být zapomenut“ podle GDPR nebo vymazání registrace produktu je záruka zrušena.

 • Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího.
 • Zákonná i prodloužená záruční doba se zkracuje na 1 rok od zakoupení produktu v případě zakoupení grilu k jiným účelům než k domácímu použití za takový nákup se považuje zejména nikoliv však výhradně nákup při kterém je na souvisejícím kupním dokladu uvedeno IČO nebo DIČ obchodní společnosti, organizace nebo fyzické osoby podnikatele.
 • Záruční doba počíná běžet dnem zakoupení produktu dle kupního dokladu.
 • Podmínky délky prodloužené záruky se liší podle jednotlivých modelů a jsou pro konkrétní modelový rok dostupné a jsou archivovány přímo na stránkách www.broilking.cz nebo v návodu k obsluze zařízení. Upozorňujeme, že informace ohledně prodloužené záruky uvedené na webu distributora www.broilking.cz jsou považovány za nadřazené údajům v návodu k obsluze nebo jiném dokumentu dodaného v balení společně s produktem. 
 • U modelů určených pro vestavbu je pro uznání záruky podmínkou instalace odborně způsobilou osobou v souladu s požárními a dalšími předpisy, které se mohou vztahovat na instalaci produktu. 
 • Záruka se vztahuje na zařízení Broil King zakoupená u autorizovaných prodejců v ČR a SR a provozovaná v České nebo Slovenské republice.
 • V případě uznání záruky distributor doručí na adresu zákazníka nebo na adresu regionálního prodejce produktů Broil King do 30 dnů náhradní díly potřebné pro opravu zařízení. Součástí prodloužené záruky není samotná instalace náhradních dílů a případné náklady spojené s instalací jdou na vrub kupujícího.
 • Distributor výslovně upozorňuje, že negarantuje dostupnost náhradních dílů po celou dobu záruky a vyhrazuje si právo vyřešit záruku kdykoliv slevou na nový výrobek nebo finanční kompenzací, v obou případech odpovídající pouze velkoobchodní ceně reklamované části. 
 • Kupující nemá po dobu prodloužené záruky tedy po uplynutí 24 respektive 12 měsíců u komerčních zákazníků v žádném případě právo požadovat vrácení kupní ceny produktu a to ani v případě, že se bude jednat o neodstranitelnou vadu výrobku.
 • Cena obvyklého přepravného v případě zaslání náhradních dílů jdou na vrub distributora.

Záruka se nevztahuje na poškození v podobě:

 • Vad způsobených neodbornou montáží nebo montáží která nebyla provedena v souladu s montážním návodem výrobku dodávaného výrobcem.
 • Používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze a jeho určením.
 • Přetopení a nestandartní hoření způsobené vnějšími podmínkami jako je silný vítr, nedostatečné odvětrání, nedostatečná údržba výrobku, nesprávné používání atd.
 • Koroze (tzv. „povrchová koroze“), která nemá vliv na funkční vlastnosti výrobku a další škody způsobené nesprávnou údržbou, skladováním, používáním a přirozeným opotřebením.
 • Estetické poškození způsobené přepravou nebo přemístěním zařízení, např. škrábance, promáčknutí, praskliny, oděrky.
 • Vady způsobené atmosférickými jevy, jako jsou krupobití, hurikány, prudké bouře, požár, abnormální napětí v síti, nesprávné větrání, chemické látky.
  (včetně chloru z bazénů a soli), jakož i další faktory mimo kontrolu distributora.
 • Změny barevného odstínu nebo barvy způsobené vlivem teploty nebo UV zářením.
 • Zvířaty poškozených kabelů a drátů
 • Ucpání součástí plynového systému hmyzem
 • Provádění neoprávněných oprav a úprav zařízení.
 • Vad způsobených používání výrobku s poškozenými součástmi, i když se na tyto součásti vztahuje záruka.
 • Používání neoriginálních dílů.

Uplatnění záruky

Záruku uplatňujeme u vašeho regionálního prodejce, kde jste vaše zařízení zakoupili. V případě, že váš prodejce již neexistuje nebo je nekontaktní kontaktujte přímo distributora.

Povinnosti vlastníka/kupujícího

Jako vlastník zařízení Broil King jste povinni používat gril v souladu s přiloženým návodem k použití a pravidelně čistit a udržovat výrobek. Používáte-li gril způsobem, který je v rozporu s návodem k použití, který je k němu přiložen, jako uživatel produktu přebíráte riziko a nesete odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo zranění osob nebo třetích osob v důsledku nesprávného použití spotřebiče. 

V případě uplatnění prodloužené záruky může být kupující požádán o úhradu cestovních nebo transportních nákladů, pokud:

 • Na reklamaci se nevztahuje záruka.
 • Žadatel po předchozím souhlasu s opravou neposkytne záruční vybavení ve sjednaném čase a místě.
 • Ukázalo se, že zařízení, na které se vztahuje záruka, funguje správně a výhrady uživatele týkající se správné funkce zařízení vyplývají pouze z používání
  zařízení, které není v souladu s návodem k obsluze a údržbě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Distributor zaručuje kvalitu výrobku a zajišťuje, že výrobek při běžném používání a údržbě neobsahuje vady materiálu a konstrukce.

Záruka se vztahuje na produkty Broil King zakoupené v ČR a SR u autorizovaných prodejců a je platná na území České a Slovenské republiky a běží od data uvedeného
na kupním dokladu.

Příslušenství má záruku 2 roky s výhradou povlaků na grily řady Select (záruka 3 roky) a povlaky z řady Premium (záruka 5 let). Výše uvedené záruční doby pro kryty PREMIUM a SELECT platí pro produkty zakoupené v roce 2018 a následujících letech.

Záruční doba se zkracuje na 1 rok v případě použití doplňků v jiném než domácím použití teda zakoupené na IČO.

 

Tabulky s přehledem záruk poskytovaných distributorem při nekomerčním použití výrobku najdete níže.

 

Tabulka záruk 2023 (série P) je platná i pro grily vyrobené v roce 2024 (série Q).

Tabulka záruk 2022 je platná pro produkty vyrobené s označením jako série N.

Tabulka záruk 2021 je platná pro produkty vyrobené s označením jako série M.

Infolinka:
+420 774 154 484

E-mail:
info@broilking.cz